Showing all 15 results

 • Màn hình LED cơ động P3.91 ngoài trời

  Màn hình LED cơ động P3.91 ngoài trời

 • Màn hình LED cơ động P4 ngoài trời

  Màn hình LED cơ động P4 ngoài trời

 • màn hình led cơ động p4.81

  Màn hình LED cơ động P4.81 ngoài trời

  Màn hình LED cơ động P4.81 ngoài trời

 • Màn hình LED cơ động P5 ngoài trời

  Màn hình LED cơ động P5 ngoài trời

 • Màn hình LED cơ động P6 ngoài trời

  Màn hình LED cơ động P6 ngoài trời

 • Màn hình LED cơ động P8 ngoài trời

  Màn hình LED cơ động P8 ngoài trời

 • màn hình led p10 DIP ngoài trời

  Màn hình LED P10 DIP ngoài trời

  Màn hình LED P10 DIP ngoài trời là loại màn hình LED ngoài trời cỡ lớn dùng module LED P10 DIP Ngoài trời. Chuyên cung cấp màn hình LED P10 DIP ngoài trời.

  Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt)

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn Phí 

  Lắp đặt thi công: Toàn Quốc

 • màn hình led P10 ngoài trời

  Màn hình LED P10 ngoài trời

  Màn hình LED P10 ngoài trời là loại màn hình LED ngoài trời cỡ lớn dùng module LED P10 SMD Ngoài trời. Chuyên cung cấp màn hình LED P10 ngoài trời.

  Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt)

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn Phí 

  Lắp đặt thi công: Toàn Quốc

 • màn hình led p3.91 ngoài trời

  Màn hình LED P3.91 ngoài trời

  Màn hình LED P3.91 ngoài trời là loại màn hình LED cỡ lớn có kích thước tùy biến, sử dụng module LED P3.91 SMD2121. Màn hình LED P3.91 ngoài trời là loại màn hình có màu sắc chân thực và độ sáng lớn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn Phí 

  Lắp đặt thi công: Toàn Quốc

 • màn hình led p4.81 ngoài trời

  Màn hình LED P4.81 ngoài trời

  Màn hình LED P4.81 ngoài trời là loại màn hình LED cỡ lớn có kích thước tùy biến, sử dụng module LED P4.81 SMD2121. Màn hình LED P4.81 ngoài trời là loại màn hình có màu sắc chân thực và độ sáng lớn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn Phí 

  Lắp đặt thi công: Toàn Quốc

 • màn hình led p5 ngoài trời

  Màn hình LED P5 ngoài trời

  Màn hình LED P5 ngoài trời là loại màn hình LED cỡ lớn có kích thước tùy biến, sử dụng module LED P5 SMD2121. Màn hình LED P5 ngoài trời là loại màn hình có màu sắc chân thực và độ sáng lớn. Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt).

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn Phí 

  Lắp đặt thi công: Toàn Quốc

 • màn hình led P5.95 ngoài trời

  Màn hình LED P5.95 ngoài trời

  Màn hình LED P5.95 ngoài trời là loại màn hình LED ngoài trời cỡ lớn dùng module LED P5.95 SMD Ngoài trời. Chuyên cung cấp màn hình LED P5.95 ngoài trời.

  Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt)

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn Phí 

  Lắp đặt thi công: Toàn Quốc

 • màn hình led p6 ngoài trời

  Màn hình LED P6 ngoài trời

  Màn hình LED P6 ngoài trời là loại màn hình LED ngoài trời cỡ lớn dùng module LED P6 SMD Ngoài trời. Chuyên cung cấp màn hình LED P6 ngoài trời.

  Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt)

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn Phí 

  Lắp đặt thi công: Toàn Quốc

 • màn hình led p6.67 ngoài trời

  Màn hình LED P6.67 ngoài trời 

  Màn hình LED P6.67 ngoài trời là loại màn hình LED ngoài trời cỡ lớn dùng module LED P6.67 SMD Ngoài trời. Chuyên cung cấp màn hình LED P6.67 ngoài trời.

  Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt)

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn Phí 

  Lắp đặt thi công: Toàn Quốc

 • màn hình led p8 ngoài trời

  Màn hình LED P8 ngoài trời

  Màn hình LED P8 ngoài trời là loại màn hình LED ngoài trời cỡ lớn dùng module LED P8 SMD Ngoài trời. Chuyên cung cấp màn hình LED P8 ngoài trời.

  Giá trên tính cho 1mmàn hình (đã bao gồm các chi phí lắp đặt)

  Hotline: 096.502.5080

  Tư vấn kỹ thuật: Miễn Phí 

  Lắp đặt thi công: Toàn Quốc